Kubernetes ile İlk Deployment

Daha önce kurulumunu yapmış olduğumuz Kubernetes sisteminde nginx deployment için şu konfigürasyon kullanılabilir:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 replicas: 2
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata: 
 name: nginxsrv2
spec:
 selector:  
  app: nginx
 type: NodePort
 ports: 
 - name: http
  port: 80
  nodePort: 30036
  protocol: TCP

Bu yapıda containerlar 80 nolu port üzerinden yayın yaparken, servise vermiş olduğumuz NodePort sayesinde dış ortamdan trafik alınması sağlanıyor. Dışarıdan erişim için 30036 nolu port kullanılmaktadır.