Docker üzerinde MS Sql Server Kurulumu

Docker ile Microsoft Sql Server çalıştırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

sudo docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
sudo docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "SA_PASSWORD=Sifre0134" -p 1433:1433 --name mssql -h mssql -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest

Sql Server kurulumu tamamlanmış oldu. Mac işletim sistemi için Azure Data Studio uygulamasını indirip localhost olarak bağlantı sağlayabilirsiniz.

Backup dosyasını geri yüklemek için ilk önce backup dosyasını container içine kopyalanması gerekli.

sudo docker exec -it mssql mkdir /var/opt/mssql/backup
sudo docker cp kaynak/dosyaadi.bak mssql:/var/opt/mssql/backup

Azure Data Studio uygulamasını kullanarak yüklendiğiniz backup dosyasını restore edebilirsiniz.