Ubuntu PostgreSql Kurulumu

PostgreSql veritabanını Ubuntu işletim sisteminde kurulumu çok kolaydır. Aşağıdaki komutları çalıştırınca kurulum yapılmış olacaktır.

sudo apt install postgresql postgresql-contrib

Postgres Şifre Tanımlama

PostgreSql kurulumu tamamlanmıştır. Varsayılan olarak kurulan postgres kullanıcısı için şifre tanımlı değildir. Şifre tanımlama şu şekilde yapılabilir:

sudo -u postgres psql

postgres=# ALTER USER postgres PASSWORD 'myPassword';
postgres=# \q

Postgres Uzaktan Erişim

PostgreSql veritabanı bağlantısını uzaktan yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir. İlk olarak postgresql.conf dosyasını text editör ile açıyoruz.

sudo nano /etc/postgresql/10/main/postgresql.conf

Bu dosya içindeki

#listen_addresses = 'localhost'

bilgisi aşağıdaki gibi değiştirilmelidir.

listen_addresses = '*'

Şimdi de pg_hba.conf dosyasında değişiklik yapacağız.

sudo nano /etc/postgresql/10/main/pg_hba.conf

Bu dosya içindeki

host  all       all       127.0.0.1/32      md5

satırını aşağıdaki gibi değiştirmek gerekli.

host  all       all       0.0.0.0/0      md5