Kubernetes Dashboard Kurulumu

Daha önceki Kubectl ile Uzak Bağlantı makalesindeki yöntem ile kendi bilgisayarınızı kullanarak uzak Kubernetes yapınızı kontrol edebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak dashboard kurulumu ve kullanımı kolayca yapılabilmekte.

Kurulum işlemi şu şekilde yapılabilir:

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v2.1.0/aio/deploy/recommended.yaml

İşlem sonrası dashboard artık hazır. kubectl proxy ile isterseniz kendi bilgisayarınız üzerinden de dashboard arayüzüne erişebilirsiniz.

kubectl proxy

Artık http://localhost:8001/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/https:kubernetes-dashboard:/proxy/#/overview?namespace=default adresi üzerinden dashboard erişimi sağlanabilir.

Son olarak token oluşturma sonrası dashboard ile oturum açma sağlanabilir.

kubectl create serviceaccount dashboard -n default
kubectl create clusterrolebinding dashboard-admin -n default --clusterrole=cluster-admin  --serviceaccount=default:dashboard
kubectl get secret $(kubectl get serviceaccount dashboard -o jsonpath="{.secrets[0].name}") -o jsonpath="{.data.token}" | base64 --decode